PHÂN HỮU CƠ

Phân hữu cơ là phân tự nhiên thích hợp với mọi loại cây trồng

 • PHÂN BÓN LÁ

  PHÂN BÓN LÁ

  1 Sản phẩm 57 lượt xem

 • PHÂN BÓN GỐC

  PHÂN BÓN GỐC

  Phân bón kích thích ra rễ, kích thích sinh trưởng hạn chế các loại sâu bệnh hại rễ cây

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • THUỐC TRỪ SÂU

  THUỐC TRỪ SÂU

  Ngăn ngừa sâu bệnh hại cây, cho cây trồng phát triển mạnh

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • THUỐC TRỪ BỆNH

  THUỐC TRỪ BỆNH

  Ngăn ngừa sâu bệnh hại cây, cho cây trồng phát triển mạnh

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • PHÂN TRÙN QUẾ ORGANIC

  PHÂN TRÙN QUẾ ORGANIC

  Phân trùn quế Organic là sản phẩn hữu cơ tự nhiên giúp cải tạo đất, tăng tỉ lệ nảy mầm của cây. Sản phẩm đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn GlobalGap, Vietgap,..

  5 Sản phẩm 334 lượt xem

 • GIÁ THỂ - PHÂN BÓN CÁC LOẠI

  GIÁ THỂ - PHÂN BÓN CÁC LOẠI

  8 Sản phẩm 594 lượt xem